نقشه تهران 1889 میلادی

نقشه تهران 1889 میلادی

نقشه دارالخلافه تهران

Product Description

ترسیم سرهنگ محمودقلی خان رضا . سال 1889 میلادی (1267 خورشیدی) . با کیفیت بالا و امکان چاپ در اندازه سفارشی . ابعاد اصلی 5*5 متر . این نقشه به صورت قطعات مجزا به یکدیگر متصل گردیده و نسخه اصلی به همین شکل میباشد .

error: Content is protected !!