نقشه ایران 1747 میلادی

نقشه ایران 1747 میلادی

a new and accurate map of persia 1747

Product Description

ترسیم شده توسط Eman Bowen . سال انتشار 1747 میلادی (1125 خورشیدی) . ابعاد اصلی 199*166 سانتیمتر .

error: Content is protected !!