گورهای سنگی قصر ابونصر

گورهای سنگی قصر ابونصر

گورهای سنگی قصر ابونصر در ارتفاعات شمالی قصر ابونصر شیراز حد فاصل کوه امرغون و کوه نسا به تعداد زیادی بر روی خط الراس کوه قرار دارند. سنگ‌های بزرگ و چیدمان آنها و همچنین نوع دفن همگی دلالت بر زمان پیش از اسلام دارد. اشکال مستطیل شکل که برخی کوچک و برخی دیگر بزرگ هستند و حتی چندین نمونه گور که بررسی کردم به صورت گروهی بوده به طوری که به موازات هم چندین گور ساخته شده است و اغلب هم به شکل بنای صلیبی هست که به صورت دو راهروی متقاطع ( صلیبی ) سنگ‌چین شده‌اند. پس از بررسی اغلب آنها مشاهده شده که بعضی از بناها که در بالاترین خط الراس کوه قرار دارند بزرگتر ساخته شده‌اند و حتی طول قبر هم بزرگتر است که احتمال دارد مربوط به افراد دارای پست و مقام در آن زمان بوده باشد. متاسفانه با برداشتن سنگ‌های رویی یا به اصطلاح سقف گور هر آنچه در آنها بوده به یغما رفته است! در برخی گورها و یا اطراف آنها به تعداد کمی قطعات سفال قدیمی پیدا شد که خود نشان‌دهنده تخریب گورها بوده است. با توجه به قدمت آثار تاریخی منطقه احتمال بیشتر ممکن است این گورها مربوط به دوره ساسانی باشند. در بخش‌هایی از دره‌های ارتفاعات قصرابونصر متاسفانه برخی افراد ناآگاه برای کشف گنج بسیاری از غارها یا حفره‌ها را کاوش کرده‌اند! و حتی تا عمق زیادی به این کار ادامه داده‌اند.

گور تاریخی

سنگ‌های به کار رفته در گورها بسیار بزرگ هستند به نحوی که امکان بلند کردن آنها توسط یک نفر به تنهایی میسر نیست! و تعداد کمی سقف آنها هنوز تخریب نشده است. ساختار برخی از سقف این گورها شکل گنبدی سنگ چین دارد که البته سنگ‌های تراشیده شده نیستند، اما در انتخاب آنها برای محفظه گور سلیقه به خرج داده‌اند و سنگ‌های صاف و خوبی بکار برده‌اند.

گورهای ساسانی

جا دارد پژوهشگران و دانشجویان باستان‌شناسی در مورد این گورها تحقیق بیشتری به عمل آورند. این وب‌سایت حاضر به همکاری در جهت شناخت بیشتر این گورها می‌باشد.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Content is protected !!
Scroll to Top