گالری عکسهای قدیمی تخت جمشید

تخت جمشید یکی از برجسته ترین آثار هخامنشیان در ایران است که همه ما ایرانی‌ها به یقین عکس‌هایی از آن دیده‌ایم یا در همان مکان تصویری به یادگار داریم. اما تصور این بنای عظیم و قابل تحسین در ابتدای مراحل کاوش که حتی هیچ آبادی در آن اطراف وجود ندارد شاید برای خیلی‌ها هیجان‌انگیز و قابل تامل باشد. اغلب تصاویر این گالری متعلق به دوره‌ای است که اریک اشمیت باستان‌شناس به ایران آمد و اگر چه بسیاری از آثار از کشور خارج شد! اما این غول خفته در زمین بیشتر کشف گردید و اکنون شما مکانها یا اشیایی خواهید دید که هرگز قبل از این ندیده‌اید!

error: Content is protected !!
Scroll to Top