گالری عکسهای قدیمی ایران

آرشیو فوق بخشی از آن متعلق به Antoin Sevruguin می‌باشد که در قرن نوزدهم ( دوره ناصرالدین شاه قاجار ) در ایران حضور داشته است. سعی ما بر این بوده تا جلوه گذشته کشورمان تنها از جهت یک خاطره تاریخی و فرهنگی پیش روی بیننده قرار دهیم. در صورتی که تصاویر خاصی از گذشته دارید می‌توانید برای ما ارسال کنید تا در این گالری افزوده شود.

error: Content is protected !!
Scroll to Top