کباب گلپایگان

از دیرینه ترین خوراکهای تشریفاتی گلپایگان که به ذائقه هرانسان خوش می آید کباب است .این غذای سنتی باگوشت گوسفند بومی  پرورشی در مراتع سرسبز وحاصلخیز گلپایگان تهیه واز گذشته تا امروز به عنوان مجلسی ترین غذای شهرستان به شمار آید. در شیوه ی سنتی پخت کباب پس از ذبح گوسفند، گوشت ودنبه را به نسبت مورد نیاز با سرکو سنگی به نام سیرکوب یا هاونگ می کوبند که در واقع واژه کباب کوبیده از این شیوه کوبیدن گرفته شده است. سپس گوشت و دنبه کوبیده را کاملا مخلوط به مقدار لازم به آن پیاز و نمک می افزایند و پس از ورزدادن به سیخ می کشند. سیخ های مورد استفاده از چوب درخت گلابی یا انجیر است. گوشت کوبیده را به سیخ کشیده و بر منقل زغال میگذارند به این ترتیب کباب کوبیده حاصل می شد. از دیرباز کیفیت کباب گلپایگانی به لحاظ نوع گوشت بومی و سالم و شیوه ی صحیح پخت باعث شده کباب گلپایگانی زبانزد خاص و عام و نیز شهرت ملی پیدا کند تا امروزه که مورد توجه تمام گردشگران داخلی و خارجی و کسانی که از شهر گلپایگان گذر می کنند قرار گرفته است و یا در جای جای شهرستان های مختلف کشور با کباب گلپایگانی کسب درآمد کنند. همچنین در شهر گلپایگان صدها نفر با عرضه کباب گلپایگانی امرار معاش کنند طوری که به دلایل افزایش تقاضا و تسریع در امر پذیرایی، برای آمده سازی مواد اولیه از چرخ گوشت دستی و اکنون از  دستگاه های برقی و خودکار استفاده کنند.

گلپایگان
error: Content is protected !!
Scroll to Top