فایل رقومی ژرفاسنجی ایران

ژرفاسنجی و چارت دریایی ایران در حال حاضر در انحصار برخی سازمان‌های دولتی است. از همین روی ما هم بر آن شدیم با اشتراک‌گذاری و ارایه اینگونه داده‌ها در جهت رفع این محدودیت‌ها سهیم باشیم . این داده‌ها شامل تمام آبهای جنوبی و شمالی ایران می‌شود و در صورت نیاز از سایر مناطق جهان هم قابل تهیه است . دقت این مدل ژرفاسنجی از حدود 54 تا 61 m/node می‌باشد . کیفیت خوب آن بهترین گزینه برای پروژه‌های مختلف است و قابلیت  استفاده در نرم‌افزارهای ‌GIS را دارد.

ویژگی ها :

 • رزولوشن 53.53m/node الی 61.15m/node
 • سیستم تصویر : cylindrical equidistant(wgs84 spheroid) در صورت درخواست قابل سفارشی سازی و تغییر به هرنوع سیستم تصویر دیگر
 • امکان استخراج منحنی میزان توپوگرافی و تعیین نقاط جهت عمق یابی
 • قابل ترکیب با داده های رقومی یا رستری
 • تهیه نقشه توپوگرافی کامل مناطق انتخابی شما توسط این وبسایت
 • تهیه هرگونه پوستر گرافیکی دریاها توسط ما به سفارش شما
 • امکان انتخاب و سفارش محدوده مورد نظر با ارسال مختصات یا فایل
 • قابل تبدیل به موزاییک نقشه های استاندارد جهانی برای وب سرور

چارت دریایی ایران

چارت ناوبری دریایی ایران بر گرفته از Navionics Marine Charts می‌باشد . این داده به صورت رستری و جئورفرنس از هر منطقه از آبهای ایران قابل ارایه هست . پوشش کامل آبهای خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر و همچنین در صورت نیاز از سایر مناطق جهان هم امکان سفارش وجود دارد .

توجه : این فایل به صورت رستر ارایه میشود .

ویژگی ها :

 • قابل انتخاب در بزرگنمایی های مختلف ( زوم) تصویری .
 • سیستم تصویر درخواستی (  قابل سفارشی سازی و تغییر به هرنوع سیستم تصویر دیگر )
 • قابل ترکیب با داده های رقومی یا رستری
 • نقشه کامل خلیج فارس
 • نقشه کامل دریای عمان
 • نقشه کامل دریای خزر
 • تهیه هرگونه پوستر گرافیکی از این فایل به سفارش شما
 • امکان انتخاب و سفارش محدوده مورد نظر با ارسال مختصات یا فایل
 • قابل تبدیل به موزاییک نقشه های استاندارد جهانی برای وب سرور
ژرفاسنجی و چارت دریایی ایران
bathymetry contour map
persian gulf bathymetry
zoom12
error: Content is protected !!
Scroll to Top