نقشه استان فارس

کامل ترين نقشه استان فارس در ابعاد بزرگ

اطلاعات اين نقشه براساس آخرين تقسيمات سياسي تهيه شده است و تمامي داده ها ( نقاط مکاني ، آبادي ها ، شهرها ، مزارع ، سد ، جايگاه سوخت ، مکانهاي مهم و شاخص ، فرودگاه ، تونل ، و … ) بروز شده اند و موقعيت جغرافيايي آنها اصلاح شده . راههاي اصلي ، فرعي ، بزرگراه و اکثر راههاي روستايي بروز شده اند و به تدريج در نسخه هاي آتي اين ويرايش ها ادامه خواهد يافت . عوارض طبيعي مطابق نام استاندارد در پايگاه ملي نام هاي جغرافيايي ايجاد شده اند . و بخش اعظمي از رودخانه ها مجددا ترسيم و اصلاح شده اند . عوارض ارتفاعي اختصاصي اين نقشه هستند.

اين نقشه در صورت درخواست قابل سفارشي سازي است و سازمانها و شرکتهاي دولتي و خصوصي در صورت تمايل مي توانند با ما تماس بگيرند .

اندازه اصلي نقشه :

عرض 231 سانتيمتر

طول 270 سانتيمتر

مقياس 1:250000

سيستم مختصات :  WGS84 / World Mercator

چاپ به صورت پرده شيد با مکانيزم جمع شونده ( لوردراپ)

نقشه استان فارس مقياس 1:500000

اين نقشه حاوي اطلاعات مختصر و مفيد و همچنين تقسيمات سياسي استان فارس با ويرايش نهايي تا مرداد 1400 مي باشد .

اين نقشه در صورت درخواست قابل سفارشي سازي است و سازمانها و شرکتهاي دولتي و خصوصي در صورت تمايل مي توانند با ما تماس بگيرند .

اندازه اصلي نقشه :

عرض 115 سانتيمتر

طول 140 سانتيمتر

مقياس 1:500000

سيستم مختصات :  WGS84 / World Mercator

چاپ به صورت پلات برروي کاغذ ضخيم کوتد و لمينت شده

( به دليل محدوديت در چاپ با پلاتر و کمبود کاغذ مطابق عرض اين نقشه ، حداکثر عرض قابل چاپ 100 سانتيمتر مي باشد ) .

error: Content is protected !!