نان عباسعلی شهرستان آران و بيدگل

نان عباسعلی در شهرستان آران و بیدگل از گذشته های نسبتاً دور حدود 200 سال پیش  بر اساس نقل قول سالخوردگان  در سطح شهرستان بویژه در بخشهای کویرات و مرکزی و  خود شهر آران و بيدگل در روز نهم محرم پخته می شود. در اين روز تمام نانوايی های سطح شهرستان فقط نان عباسعلی پخت می نمايند . ضمن اينکه زنها نقش بارزی در تهيه و پخت نان دارند .

عباسعلی آران بیگدل
error: Content is protected !!
Scroll to Top