نقشه شهرستان اوز فارس که بعد از سال 1395 تهیه و ترسیم شده است. در نسخه جدیدتر تقسیمات سیاسی طبق آخرین مصوبه هیات وزیران در سال 1401 اصلاح شده‌اند. این نقشه‌ها با جزییات کافی و کیفیت عالی برای سفارش چاپ فراهم شده‌اند. همچنین نقشه شهر اوز نیز ترسیم و کارتوگرافی شده است. این نقشه‌ها به صورت اختصاصی توسط مالک وب‌سایت geofars.com متعاقب یک پروژه سفارشی ایجاد شده و از هیچ الگو یا فرمت دیگری استفاده نشده است. داده‌های شهر اوز از قبیل معابر و مکانها با پیمایش میدانی تهیه و بروز شده است. در صورت تمایل به سفارش نقشه و یا هرگونه پروژه مشابه با ما تماس بگیرید .

شهرستان اوز

نقشه شهرستان اوز تهیه شده در سال 1396 به صورت اختصاصی با تصحیح نقاط مکانی و بروزرسانی راهها

نقشه شهر اوز

نقشه شهر اوز تهیه شده در سال 1396 به صورت اختصاصی به روش برداشت میدانی و ترسیم طبق تصاویر ماهواره‌ای

error: Content is protected !!
Scroll to Top