درباره فدراسیون گردشگری خوراک ایران

فدراسیون نهاد عمومی وابسته دولت که دارای استقلال مالی با مدت فعالیت نامحدود که زیر نظر معاونت گردشگری بوده و از سوی وزارت میراث فرهنگی؛ گردشگری و صنایع دستی به رسمیت شناخته شده است تا بر مبنای قوانین و مقررات مربوط با رعایت موازین اسلامی فعالیت نماید

فدراسیون گردشگری خوراک یکی از این فدراسیون هاست.
همچنین میزهای تخصصی نهادهای حقوقی زیرمجموعه فدراسیون گردشگری خوراک هستند که بعنوان بازوی اجرایی و عملکردی این فدراسیون در چهارچوب مدنظر تعیین شده فعالیت میکنند که متشکل از چهار میز تخصصی زیر است.
۱. میز تخصصی غذاهای ایرانی
۲. میز تخصصی غذای ملل
۳. میز تخصصی نان و شیرینی
۴. میز تخصصی گرم نوش و سردنوش
که در نهایت هدف اصلی از تشکیل فدراسیون گردشگری خوراک و میزهای تخصصی آن: توسعه گردشگری در سطح کشور و در کل توسعه گردشگری خوراک ایران در سطح منطقه ای ، ملی و بین المللی است
ایجاد تعادل و توازن منطقه ای در توزیع ثروت؛ دسترسی و مشارکت ذینفعان به رفاه اقتصادی و اجتماعی و ایجاد صلح و برابری در کل کشور است.

 

6019236897311800712 1211
logo GTFI
6019236897311800732 1211
6019236897311800759 1211
Miras Vezarat Logo 1
IMG 20231123 WA0027
IMG 20231123 WA0034
IMG 20231123 WA0031
IMG 20231123 WA0035
error: Content is protected !!
Scroll to Top