تصرف غیرمجاز منابع طبیعی

تصرف غیرمجاز منابع طبیعی

سالهای گذشته که به کوه‌نوردی می‌رفتیم چشمه‌های غلیان در اوایل فصل بهار و بوته‌ها و درخت‌های بسیاری را شاهد بودیم، حتی در همین محل فعلی برف فروشان در ضلع شمالی کوه دراک. اما دست سرنوشت و سودجویی به هم رسیدند و عده‌ای با استفاده از فرصت‌های به دست آمده و اندک اندک در حال تغییر ماهیت کوه‌ها و زمین‌های طبیعی کشور هستند. اینکه چرا سازمان‌های متولی مانند منابع طبیعی اقدامی هم انجام داده‌اند یا خیر اطلاعی در دست نیست اما حداقل سامانه‌های ماهواره‌ای بلاد کفر! در این راه به ما کمک می‌کنند تا اگر خودرو و نفر نداریم موقعیت این مکان ها را دیده و مشخص کنیم برای اقدام‌های قانونی بعدی ( البته اگر اقدامی انجام شود)!. برای نمونه و مدرک مستند تصاویر زیر گویای این حقیقت هستند. تمام مشکلات ما ناشی از ضعف در سیستم های نظارتی است. جا دارد مقوله WebGIS در سازمانها ارزش بیشتری پیدا کند. به امید سرزمینی بهتر.

باید یاد‌آور شوم که این تنها گوشه بسیار کوچکی از دست‌اندازی سودجویان است.

سمت شرقی تونل فضیلت در محله سعدی ( بالا دست باغ‌های انگور قبلی در حال تبدیل به باغ با نابودی درخت‌های بادام وحشی )کوه خواری در کوه سعدی

منطقه تنگ سرخ در غرب شیراز ( ظاهرا یک چشمه هم به تصرف این محل درآمده است! و در حال درختکاری در مابقی اطراف برای تصرف بیشتر )کوه خواری در تنگ سرخ

این تصویر ضلع غربی باغ شهر ویلا شهر کیمیا هست ( در شرق محله سعدی قرار دارد)

زمین خواری در اطراف شیراز

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Content is protected !!
Scroll to Top