انقراض تدریجی گیاهان ایران

انقراض تدریجی گیاهان ایران

انقراض تدریجی گیاهان ایران، با روشی که ما پیش گرفته‌ایم در آینده‌ای نه چندان دور نسل تمام گیاهان و گل‌های وحشی را از بین خواهیم برد! در تمام کوهستانها و دشت‌های ایران افراد زیادی برای رسیدن به اندک پولی برای معاش خود در حال برداشت بی‌رویه انواع گیاهان دارویی یا خوراکی هستند بدون اینکه از سرنوشت یا آینده این روییدنیها اطلاعی در دست داشته باشند. متاسفانه افراد محلی و عشایر مناطق مختلف هم توسط دلالان این قبیل گیاهان ترغیب به فعالیت در این زمینه شده‌اند و در ازای تحویل گیاهان دارویی یا گل‌ها و پیازها و قارچ‌های وحشی مبلغ ناچیزی دریافت می‌کنند!

بیشتر این گیاهان خوراک حیواناتی در حیات وحش هستند که ما اطلاعی از آن نداریم مانند قارچ کوهی موسوم به دنبلان، یا انواع گل‌ها و پیازهایی که ریشه در خاک دارند. بنابر این برداشت بی‌رویه و سودجویانه ما باعث حذف تدریجی این گونه‌ها خواهد شد و در پی آن هم حذف گونه‌های جانوری! اما موضوع فقط به همین جا ختم نمی‌شود و این معضل به شهرها هم کشیده شده است. چیدن شکوفه مرکبات مانند بهارنارنج، پرتقال، لیمو و غیره هم در سال‌های بعد کاهش باروری این درخت را رقم می‌زند، چرا که تمام پرچم‌هایی که گرده‌افشان هستند و توسط زنبورهای عسل در اوایل بهار گرده‌افشانی می‌شوند از بین می‌بریم، این در حالی است که فقط باید گلبرگ آن را چید نه پرچم داخلی شکوفه! حال سئوال این است که چرا انقراض خود را تسریع می‌کنیم؟ و چه عجله‌ای برای نابودی کشور خود داریم؟

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Content is protected !!
Scroll to Top