اطلس جهان شامل نقشه‌های دیواری با کیفیت عالی برای چاپ هست. این نقشه‌ها شامل در چندین شکل و طرح ارایه می‌شود. از جمله نقشه کشورها با مرز و اسامی سرزمین‌ها، نقشه‌های ترکیبی تصاویر ماهواره‌ای ، نقشه توپوگرافی زمین با ترکیب ژرفاسنجی اقیانوس‌ها. تمامی نمونه‌های معرفی شده قابل سفارشی‌سازی و تغییر اندازه طبق نظر مشتری می‌باشد.

مدل A

ترکیب تصویر ماهواره‌ای زمین با توپوگرافی ( ژرفاسنجی ) دریاهاست که ظاهر زیبا و طبیعی دارد . مناسب پس‌زمینه نقشه و اطلس جهان و همچنین می‌توان به تنهایی برای دکوراسیون و تزیین سالن‌ها در مکان‌های عمومی یا دیپلماتیک استفاده کرد. این مدل به سفارش متقاضی قابل تغییر به اندازه درخواستی هست.

جهان A 1
اطلس جهان-A

مدل B

مدل توپوگرافی زمین با ژرفاسنجی دریاها به صورت رنگی و برجسته‌نما که ظاهر زیبا و طبیعی دارد . مناسب پس‌زمینه نقشه و اطلس‌های جهان و همچنین می‌توان به تنهایی برای دکوراسیون و تزیین سالن‌ها در مکان‌های عمومی یا دیپلماتیک استفاده کرد . امکان تغییر به اندازه بزرگتر وجود دارد.

مدل توپوگرافی زمین با ژرفاسنجی دریاها-b
مدل توپوگرافی زمین با ژرفاسنجی دریاها

مدل C

نقشه طبیعی زمین با توپوگرافی برجسته‌نما و ترکیب تصویر ماهواره‌ای که ظاهر زیبا و طبیعی دارد . مناسب پس‌زمینه نقشه و اطلس جهان و همچنین می‌توان به تنهایی برای دکوراسیون و تزیین سالن‌ها در مکان‌های عمومی یا دیپلماتیک استفاده کرد .

نقشه طبیعی زمین - مدل c
نقشه طبیعی زمین - C

مدل D

مدل اقیانوس آبی و زمین به صورت برجسته‌نما. مناسب پس‌زمینه‌ نقشه و اطلس جهان و همچنین می‌‌توان به تنهایی برای دکوراسیون و تزیین سالن‌ها در مکان‌های عمومی یا دیپلماتیک استفاده کرد . رودخانه‌های مهم دنیا و مناطق کویر و دریاچه‌ها به صورت کمرنگ در این مدل وجود دارند.

مدل اقیانوس آبی و زمین - مدل‌‌d
مدل اقیانوس آبی و زمین

مدل E

مدل ماهواره‌ای زمین و اقیانوسها به تصویر طبیعی. مناسب پس‌زمینه نقشه و اطلس جهان و همچنین می‌توان به تنهایی برای دکوراسیون و تزیین سالن‌ها در مکان‌های عمومی یا دیپلماتیک استفاده کرد .

ماهواره‌ای زمین
مدل ماهواره‌ای زمین - مدل E

مدل G

مدل توپوگرافی رنگی زمین به صورت برجسته و استخراج شده از گرید ارتفاعی و نمایش کف اقیانوسها.  مناسب پس زمینه نقشه و اطلس دیواری و همچنین می‌توان به تنهایی برای دکوراسیون و تزیین سالن‌ها در مکانهای عمومی یا دیپلماتیک استفاده کرد . امکان سفارشی‌سازی وجود دارد.

تصویر ارتفاعات زمین به صورت رنگی
مدل توپوگرافی رنگی زمین

مدل J

مدل طبیعی زمین به صورت بیضی با نمایش توپوگرافی ( hillshade) قابل سفارشی‌سازی و ترکیب با پس‌زمینه‌های سایر مدل‌ها.  می‌توان به عنوان دکوراسیون و تزیین سالن‌ها در مکان‌های عمومی یا دیپلماتیک استفاده کرد .

مدل طبیعی زمین
مدل طبیعی زمین - j
error: Content is protected !!
Scroll to Top